Osmanlı Vakfının HizmetiEhl-i sünnet itikadımızın iki büyük imamından biri olan imam-ı Matüridi hazretleri Hicri 333 (Miladi 944) yılında bugün Özbekistan’da bulunan Semerkand şehrinde vefat etti. 1950 li yıllarda Rus mezaliminin sadece bir parçası olan ve diğer mübarek zatlarla beraber bu büyük imamında bulunduğu kabristanı tahrib ederek yahudi mahallesi yaptılar ve bu semte yahudileri yerleştirdiler.

Mayıs 1996 yılında Osmanlı Vakfı bu ülkeye yaptığı bir turizm ziyareti ve tur faaliyetleri sırasında kitabi ve mahalli kaynaklar vasıtasıyla araştırarak itikattaki mezheb imamımızın kabrini, kabir taşını bir yahudi evin avlusunda, bahçesinde buldu. Osmanlı Vakfı ilk hizmeti İmam Maturidi türbesi vakfedilmesiBurasını yahudiden ev ile birlikte satın alarak ehl-i sünnetin vefa borcu olarak etrafından rus ve yahudi izlerini yıkmak suretiyle burasını tamir etti, kabir yerini inşa etti.

Cenab-ı Hakk bu hizmete vesile olunduğu için hepimizi ve bu şirkette bizden sonra gelecekleri dahi şefaatlarına nail eylesin ve ahırette ecrini ziyadesiyle versin. Amin. Ya Rabb-el Alemin

1996 yılından bu güne kadar bu mübarek yerin uzaktan veya ara sıra giderek bakım ve hizmetinde vede alakada kusur etmemek maksadıyla Özbekistan devlet yetkilileri ile yapılan görüşme ve mülakat sonucu kabri ve etrafındaki yapıları Özbekistan devletine hibe ve devr yapılmıştır.
Özbekistan devlet desteği ile Semerkand belediyesi tarafından bu yerin etrafında ve yollarında çok geniş istimlak yapılarak Kabr-i şerifin ekteki dosyalarda fotoğraflarını göreceğiniz şekli yeniden inşa edilmiştir.

17 Kasım 2000 tarihinde de devlet başkanı İslam Kerimov,devlet erkanı ve din ulema heyeti tarafından devlet töreni ile açılışı yapılmıştır.

Hem hepimizi hemde şirketimiz ilgilendirdiğinden mübarek Kadir gecesi vesilesiyle mezheb imamımız imam-ı Matüridi hazretlerine Rahmeten fatiha okumak,dua etmek ve hatırına avf ve mağfiret dilemek için sevgili arkadaşlarımıza takdim etmeyi vazife bildik.
Azerbeycan Cd. Huzur Mah. No:4 B Kat:31 SKYLAND / Sarıyer – İSTANBUL
+90 212 468 60 00